Fysioterapia

Fysioterapeutti on kaiken ikäisten ihmisten toiminta- ja liikuntakyvyn asiantuntija. Fysioterapian tavoitteena on saavuttaa yhdessä asiakkaan kanssa hänen optimaalinen toiminta- ja liikuntakyky. Fysioterapeuttisen tutkimuksen avulla suunnitellaan yksilöllisen fysioterapian kulku. Koko fysioterapiajakson ajan arvioidaan terapian vaikutusta ja asiakkaan toimintakyvyn muutoksia. Fysioterapialle asetetut tavoitteet pyritään saavuttamaan nousujohteisilla kuntouttavilla toimenpiteillä ja kontrollikäynneillä. Fysioterapiaan tullaan lääkärin määräämällä fysioterapialähetteellä.

Fysioterapian menetelmiin kuuluvat fysioterapeuttinen ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen terapia (esim. hieronta ja nivelten mobilisointi) ja fysikaalinen terapia. Asiakkaan ongelmiin perehdytään yksilökohtaisesti. Samalla motivoidaan asiakasta ottamaan vastuuta omasta terveydestään ja toimintakyvystään antamalla tietoa niiden edistämiseen tarkoituksenmukaisista valinnoista.

Fysioterapian yksi asiantuntijuuden osa-alue on urheilufysioterapia, jossa keskitytään urheiluvammojen ennaltaehkäisyyn, hoitoon ja kuntoutukseen. Urheilufysioterapiassa annetaan lajikohtaisesti soveltuvia harjoitteita kiinnittäen huomiota oikeisiin suoritustekniikoihin. Fysioterapeutti ohjastaa hyvän harjoittelu-leposuhteen löytämisessä. Säännöllisellä seurannalla fysioterapeutti tukee urheilijan/kuntoilijan kuntoutusprosessin etenemistä.

Fysioterapian menetelmät

Fysioterapeuttinen ohjaus ja neuvonta
Ohjauksella ja neuvonnalla tuetaan asiakkaan terveyttä ja toimintakykyä antamalla ohjeita esim. liikunnasta, elintavoista, ergonomiasta ja hyvinvoinnin parantamisesta. Ohjaus on vuorovaikutuksellinen tilanne, jossa yhdessä asiakkaan kanssa määritellään yksilöllisen kuntoutusprosessin sisältöä ja toteuttamista. Asiakkaalle laaditaan yksilöllinen harjoitusohjelma
Terapeuttinen harjoittelu
Terapeuttinen harjoittelu pitää sisällään aktiivisia ja toiminnallisia harjoituksia, joilla parannetaan tuki- ja liikuntaelimistön toimintakykyä. Harjoittelu suunnitellaan aina yksilöllisesti asiakkaan toimintarajoitteet huomioiden. Terapeuttisen harjoittelun avulla voidaan parantaa lihaskuntoa, lihaskestävyyttä, nivelten liikkuvuutta, hengitys- ja verenkiertoelimistön suorituskykyä sekä motorisia taitoja kuten tasapainoa. Harjoittelussa käytetään hyväksi erilaisia terapiavälineitä ja kuntosalilaitteita.
Manuaalinen terapia, hieronta
Manuaalinen terapia on fysioterapeutin käsin passiivisesti tekemää pehmytkudosten, nivelten ja hermokudosten mobilisaatiota. Manuaalisten terapiamenetelmien käyttö pohjautuu ihmisen anatomian ja fysiologian perusteelliseen tuntemiseen.
 
Fysikaalinen terapia
Fysikaalisilla hoidoilla tarkoitetaan lämpö- ja sähköhoitoja, joiden tarkoituksena on mm. vähentää kipua, turvotusta ja tulehdusta erilaisissa pehmytkudosvammoissa. Fysikaalisiin hoitoihin kuuluvat erilaiset pinta- ja syvälämpöhoidot, esimerkiksi ultraääni, sekä sähköiset hoitomenetelmät, esimerkiksi interferenssivirta, TENS, diadynaaminen virta.