Faskiamanipulaatio

Faskia eli peitinkalvo on kudos, jonka rooli on noussut mielenkiinnon kohteeksi tuki- ja liikuntaelimistön toiminnassa ollen merkittävämpi, mitä aiemmin on luultu. Karkeasti faskiat voidaan jakaa kolmeen eri tyyppiin, pinnalliseen, syvään ja viskeraaliseen (sisäelimiin liittyvään) faskiaan. Kullakin faskiatyypillä on omat anatomiset ja biomekaaniset ominaisuutensa ja suhteet niitä ympäröiviin rakenteisiin.

Faskiamanipulaatiossa pyritään tunnistamaan syvän faskian alue/alueet, jotka liittyvät tiettyyn rajoittuneeseen liikkeeseen tai asiakkaan kokemaan kipuun. Kun rajoittunut tai kivulias liike (suunta) on löydetty, tunnistetaan paikallinen faskiassa oleva alue ja tätä tarkasti määritettyä faskian aluetta manipuloimalla voidaan palauttaa liikkeen laajuus ja kivuttomuus. Eri faskiakerrosten pitäisi liukua vapaasti suhteessa toisiinsa ja mukautua elimistön liikkeeseen, mutta häiriötilanteessa liukuminen on estynyt voiden näin aiheuttaa muutoksia mm. lihasten voimatuotossa ja nivelen liikkeessä.

Lisää tietoa aiheesta www.fasciamanipulaatio.fi